7 Mar 2011

Adobo Systems Inc.


May mga bagay na sadyang mahirap bitiwan...

Muli akong nagbabalik sa kabilang panig ng mundo..
1 comment:

free money said...

salamat, kawili-wiling impormasyon